Douglas Brothers Ltd

Fallen Stock Collection

Based just outside Lampeter in West Wales we have been in the animal disposal business for over 50 years. We have a fleet of vehicles covering an area of some 8,000 square miles collecting fallen stock, skips and other commercial waste. We are an approved fallen stock transporter with all our waste being disposed appropriately and lawfully. We are registered with the National Fallen Stock Company.

Our aim is to provide a professional, quick and easy service to the agricultural industry across Wales.
Rydym wedi lleoli tu allan I Llambedr Pont Steffan yng Ngorllewin Cymru, ac rydym wedi bod yn y busnes gwaredu anifeiliaid ers dros 50 o flynydddoedd. Mae gennym fflyd o gerbydau sy'n gorchuddio arwynebedd o ryw 8,000 milltir sgwâr, I gasglu stoc trig, sgipiau a gwastraff masnachol eraill. Rydym yn gludwr stoc trig cymeradwy gyda'n holl wastraff yn cael eu waredu'n weddus ac yn gyfreithiol. Rydym wedi ein cofrestru gyda'r cwmni stoc trig genedlaethol.

Ein nôd yw darparu gwasanaeth proffesiynol, gyflym ac hawdd l'r diwydiant amaethyddol lled Cymru.
Image
LASSA_Logo
NFSCo_Logo
Defra-Logo

Douglas Brother Ltd.
Factory Yard
Cwmann
Lampeter
SA48 8ES

Company No: 03316595
VAT No: 667188882

Office Hours:
Mon-Fri 8am-5pm
Sat 8am-12pm

01570 422310
office@douglasbros.uk