Douglas Brothers Coverage

Office Opening Hours / Oriau agor y swyddfa

8am to 5pm Monday to Friday and 8am to 12pm Saturday / 8yb I 5yp dydd Llun i ddydd Gwener a 8yb i 12yb ddydd Sadwrn

Contact Details / Manylion Cyswllt

01570 422310

office@douglasbros.uk

Book a collection online / Trefnwch casgliad ar-lein

Location / Lleoliad

Factory Yard
Cwmann
Lampeter
Carmarthenshire
SA48 8ES

We provide our services to all of Wales / Darparwn ein gwasanaeth i Gymru gyfan

Douglas Brother Ltd.
Factory Yard
Cwmann
Lampeter
SA48 8ES

Company No: 03316595
VAT No: 667188882

Office Hours:
Mon-Fri 8am-5pm
Sat 8am-12pm

01570 422310
office@douglasbros.uk